top of page

#25 

 

Am Bickendofer Büdche

 

Refrain:

Am Bickendorfer Büdche,
do käuf dä Jupp sing Brütche
beim Lisbeth en enem Tütche,
dat hät e lecker Schnütche
Un ovends dann am Büdche
verzällt hä unsem Tütche
däm Lisbeth met däm Schnütche,
wie schön ihr Büdche wör.


Jeden Dach dräump dä Jupp
dovun, dat et hück flupp,
denn dä Jupp es zick Johre schon jeck
op dat Lisbeth.
Dat steiht, ov et ränt oder schneit,
en dem Büdche bei im op d'r Eck.
Jedesmol, wenn hä arbeide jeiht,
hät dä Jupp jet, wodrop hä sich freut.
Un dann stellt hä sich vür:Och, wie schön dat doch wör,
köm dat Lisbeth hück ovend zo mir.


Refrain Wiederholung 


Am Bickendorfer Büdche,
am Bickendorfer Büdche,
Do käuf dä Jupp sing Brütche
do käuf dä Jupp sing Brütche
Beim Lisbeth en enem Tütche,
beim Lisbeth en enem Tütche,

Dat hät e lecker Schnütche - am Bütche dat Lis.


Jede Naach dräump dä Jupp
vun ener Woosch un ner Zupp,
vun nem Julasch met öntlich jet dren.
Suurbrode vum Pääd
un vun Himmel un Äd,denn hä kann bal kein
Brütche mih sin.
Wenn dat Lisdann em Draum vür im steiht
hä im endlich de Wohrheit ens sät:
Ob met Kies oder Feschbess du he eijentlich
noch et leckerste Brütche für mich.


Refrain Wiederholung


Lalalalala…

Am Bickendorfer Büdche
Am Bickendorfer Büdche
Do käuf dä Jup sing Brütche
sing half verdrüschte Brütche .
Beim Lisbeth en enem Tütche,
beim Lisbeth en enem Tütche,
Dat hät e lecker Schnütche -
am Bütche dat Lis.

bottom of page