top of page

#20 

 

Dat Wasser vun Kölle

 

Refrain:

Oh, leever Jott, jev uns Wasser, Denn janz Kölle hät Doosch
Oh, leever Jott, jev uns Wasser
Un helf uns en d'r Nut


Ming Blome lossen alles hänge, wä hilf en d'r Nut?
D'r Wellensittich es wie jeck am schänge, dä Jung hät secher Woot
Uns Joldfesch han de Auge deck un sagen keine Ton
De Wäschmaschin spillt total verröck, woröm hät d'r Minsch Calgon?


Ming Filme entwickel ich ovends en Rhing
Dat jeit janz jot, denn do es alles dren
Och wemmer av un zo d'r Dönnscheß han, mer gläuve wigger dran

Refrain 2

Dat Wasser vun Kölle es jot...
Oh, leever Jott, jev uns Wasser
Denn janz Kölle hät Doosch
Oh, leever Jott, jev uns Wasser
Un helf uns en d'r Nut


Nierestein sin schwer am kumme, oh Herr, wat deit dat wih
Och d'r Hoorusfall hät zojenomme, do hilf kei Böschte mih
Alle Wasserrühre sin total verstopp, die dröppen vür sich hin
Om Kaffee schwemmp 'ne fiese Ölfilm drop, wie kütt dat Öl do ren?
Uns Feuerwehr, die es bestemmp nit schläch,
Doch wenn se lösch, Jung, dann brennt et eets räch
Oh, Herr, dun e Wunder, üvverläch et dir
Söns stommer morje vür dinger Dür


Refrain 2

Refrain 1

bottom of page